Copyright

Het is niet toegestaan deze site of onderdelen hiervan (teksten, afbeeldingen, logo's en/of foto's), te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele kopie. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van HotelOnderweg is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Bij overtreding van bovenstaande wordt direct een boete verbeurd verklaard aan de overtreder van € 2500 per item (tekst, afbeelding, logo, foto) en € 750 per dag dat de overtreder in overtreding is, te betalen aan HotelOnderweg, onverminderd het recht van HotelOnderweg om volledige schadevergoeding te vragen.